Svet-Stranek.cz
Modelová železnice Sezemice & Pardubice z.s.

Kroužek pro mladé modeláře:Mašinky v každém věku

Kroužek pro mladé modeláře

POZOR:  První informativní schůzka proběhne  ve čtvrtek 4.10.2018 v 16:00 hodin, na adrese Kyjevská 33, Pardubičky -  Pardubice. Vstup do budovy je po levé straně od kolejí.  Klubovna se nachází v vprostorách železniční zastávky.

Další informace pro rodiče děti dostanou písemně.

Rodičům přihlášených dětí příjde informační mail.


PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE DO KROUŽKU

 • Přihlášku obdržíte od paní učitelky či pověřené osoby, které vyplněnou přihlášku zpět odevzdáte.  Přihlášku si vyzvednete v klubovně Modelová železnice Sezemice & Pardubice z.s.,Kyjevská 33, Pardubice a vyplněnou přihlášku zpět odevzdáte.  O přihlášku si můžete napsat na Emailovou adresu " modelovazeleznice.sezemice@seznam.cz ". Tu následně donesete na adresu spolku. (V případě nezastižení, vhoďte přihlášku do schránky.)
 • Dítě je přihlášeno po vyplnění přihlášky, která musí být podepsaná alespoň jedním z rodičů nebo zákonným zástupcem.
 • Platba za kroužek musí být uhrazena v daném termínu.


ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ

Jestliže má Váše dítě nějaké zdravotní omezení je toto NUTNÉ uvést do přihlášky, popř. nás písemně informovat.


POČET LEKCÍ A MÍSTO KONÁNÍ

 • Počet schůzek je 30. Termíny schůzek budou upřesněny  do konce září  a to z důvodu počtu dětí a vhodného dne v týdnu.
 • Kroužky začínají v říjnu a končí v červnu.
 • Kroužek se uskuteční v prostorách spolku na adrese Kyjevská 33, Pardubice. Pro orientaci, železniční zastávky pod nemocnicí.


ÚHRADA KROUŽKŮ

 • 1000,-Kč za školní rok – splatnost do 20. října
 • Platit je možné složenkou, převodem na účet nebo hotově v sídle spolku.
 • Platba za kroužek musí být uhrazena v daném termínu.
 • číslo účtu 2600940169/2010, v.s. rodné číslo dítěte, do poznámky jméno a příjmení dítěte.

 
KDY NEBUDE DÍTĚ PŘIJATO NA KROUŽEK

 • V případě, že nebude platba za kroužek uhrazena v daném termínu. 
 • V případě, že dítě bude vykazovat zjevné známky onemocnění (nachlazení apod.).

 • V případě nepřijetí dítěte do kroužku, nepřebírá lektor ani spolek za dítě po dobu konání lekce kroužku odpovědnost.

 
NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE V KROUŽKU

 • Jestliže dítě z vážného důvodu není 4x po sobě přítomno v kroužku, převedeme Vám poměrnou část platby do dalšího platebního období (doložit kopii omluvenky od lékaře).
 • Za vynechaný kroužek z důvodu nemoci vracíme 25,- Kč, to jest celkem 100,- Kč.


ABSENCE LEKTORA
V případě  absence lektora ze závažných důvodů se budeme snažit, aby kroužek proběhl se zastupujícím lektorem, v opačném případě pak bude lekce nahrazena v náhradním termínu, nebo prodloužením lekcí, tak aby byly odučeny všechny lekce.  O všem budete neprodleně informováni.


ZRUŠENÍ KROUŽKU

Jestliže je kroužek zrušen z organizačních důvodů spolku, je rodičům navrácená poměrná část peněz za neuskutečněné lekce.


VHODNÉ OBLEČENÍ A POMŮCKY

Děti  musí  používat oblečení a obuv, vhodnou na daný kroužek.

Pomůcky dětí pro samotnou činnost částečně hradí partneři spolku a rodiče.


BEZPEČNOST DĚTÍ

V uvedeném čase si naši lektoři vyzvednou děti na předem domluveném místě a tam je po skončení kroužků opět předají rodičům či paní učitelce.

                                     


 

PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU MODELOVÉ ŽELEZNICE

 

Název a adresa školy:

Třída:

Den v týdnu kroužku:                              Čtvrtek – 16.00Povinné údaje

 

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Bydliště:

Jméno zákonného zástupce   

Matka:                                               Telefon:

Otec:                                                 Telefon:


Email pro komunikaci:

Zdravodní omezení dítěte:

 

Tímtozávazněpřihlašujisvédítěnakroužeka zavazuji se zaplatit cenu za danýkroužek. Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl(a)  seznámen(a) s pravidly  kroužku na www.mzsezemice.cz v sekci,,Pro rodiče,, a budu se jimi řídit.

 

Datum:


                                                            Podpis rodičů:

 


návštěvníků stránky
celkem160 411
tento týden229
dnes14
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. OK